อามะคืออะไร อธิบายเกี่ยวกับประวัติ รายละเอียดงาน และวัฒนธรรม|แนะนำจุดท่องเที่ยวอามะในจังหวัดมิเอะ

อามะคืออะไร อธิบายเกี่ยวกับประวัติ รายละเอียดงาน และวัฒนธรรม|แนะนำจุดท่องเที่ยวอามะในจังหวัดมิเอะ

“วิธีการการหาปลาแบบอามะ” ซึ่งเป็นการดำน้ำหาปลาตัวเปล่าแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และเทคนิคการหาปลาของอามะถูกกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่จับต้องไม่ได้ที่สำคัญของชาติ

 1. อามะคืออะไร
 2. งานของอามะ
 3. วิธีการหาปลาแบบอามะ
 4. อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการหาปลาแบบอามะ
 5. เครื่องแต่งกายของอามะ
 6. วัฒนธรรมของอามะ
 7. จุดท่องเที่ยวอามะที่สามารถเพลิดเพลินได้ในจังหวัดมิเอะ
 8. พิพิธภันฑ์วัฒนธรรมโอซัทสึอามะ สัมผัสวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อามะ
 9. เพลิดเพลินกับอาหารทะเลและของว่างขณะฟังเรื่องเล่าของอามะและกระท่อมอามะ
10. สัมผัสประสบการณ์อามะและทัวร์ดำน้ำอิเสะ-ชิมะกับอามะ
สรุป

1. อามะคืออะไร

1. อามะคืออะไร
อามะเป็นผู้หญิงที่ดำรงชีพด้วยการดำน้ำในทะเลและเก็บของทะเลอย่างเช่นหอยและสาหร่าย อามะมีอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น แต่ในเขตโทบะ/ชิมะของจังหวัดมิเอะ จะมีอามะประมาณครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น และเป็นที่รู้จักในฐานะ "เมืองที่คุณสามารถพบกับอามะได้" เป็นอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น

2. งานของอามะ

เช่นเดียวกับฤดูกาลหาปลา การหาปลาแบบอามะถูกกำหนดโดยกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกี่ยวกับพื้นที่ของปลา ขนาดของหอยที่จับได้ และเวลาหาปลาต่อวัน โดยอามะจะปกป้องทรัพยากรของทะเลซึ่งเป็น "อาหารเพื่อชีวิต" และอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้

3. วิธีการหาปลาแบบอามะ

・ฟุนาโดะ (Funado)
 การหาปลาโดยการนั่งเรือของชายหญิง (สามีภรรยาและพ่อแม่ลูก)
・คาชิโดะ (Kachido)
 การหาปลาโดยการว่ายน้ำจากฝั่งไปจนถึงสถานที่จับปลาโดยจับปลาใส่ถังไม้
・โนริไอ (Noriai)
 การหาปลาโดยเหล่าอามะจะนั่งเรือลำเดียวกันเพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานที่จับปลา

4. อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการหาปลาแบบอามะ

4. อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการหาปลาแบบอามะ
・สุ่มดักปลา(Sukari)
 ∟ถุงตาข่ายที่เอาไว้ใส่สัตว์ทะเลที่จับได้
・ถังไม้จับปลา(Isooke・Isodaru)
 ∟เครื่องมือที่ใช้ในการใส่สัตว์ทะเลที่จับมาได้ และใช้ในการลอยตัวบนผิวน้ำ
・แว่นตาดำน้ำ(Isomegane)
 ∟แว่นตาดำน้ำที่ใช้ในการดำน้ำ
・เหล็กปลายแหลม(Nomi)
 ∟เครื่องมือที่ใช้เพื่อแซะหอยอาวาบิ (หอยเป๋าฮื้อ) ออกจากโขดหิน

5. เครื่องแต่งกายของอามะ

5. เครื่องแต่งกายของอามะ
ชุดคลุมสีขาวและผ้าขนหนูสีขาวที่แยกออกเป็นเป็นเสื้อและที่พันเอวเป็นเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมของอามะ อย่างไรก็ตาม ในยุคปัจจุบัน ชุด
ประดาน้ำที่ทำจากยางได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นเพื่อให้สามารถทนต่อน้ำเย็นได้เป็นเวลานาน อามะในโทบะและชิมะยังคงสวมชุดประดาน้ำ
ตลอดเวลาเพื่อการหาปลาอย่างปลอดภัย

6. วัฒนธรรมของอามะ

6. วัฒนธรรมของอามะ
การหาปลาแบบอามะซึ่งดำดิ่งลงสู่ก้นทะเลเพียงลำพังนั้น มีขนบธรรมเนียมและความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองเพื่อป้องกันตนเองจากภัยพิบัติ

ในโทบะและชิมะ มีศาลเจ้าและวัดหลายแห่งที่รวบรวมความเชื่อจาก "ชาวทะเล" เช่น อามะ และมีการสืบทอดเทศกาลและประเพณีโดยอามะเป็นหลัก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งของวัฒนธรรมอามะที่อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

7. จุดท่องเที่ยวอามะที่สามารถเพลิดเพลินได้ในจังหวัดมิเอะ

7. จุดท่องเที่ยวอามะที่สามารถเพลิดเพลินได้ในจังหวัดมิเอะ

ที่แนะนำเป็นพิเศษคือ “พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโอซัทสึอามะ” ซึ่งสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของอามะได้อย่างละเอียด นอกจากนี้ขาดไม่ได้เลยที่จะลองสัมผัส "ประสบการณ์อามะ" ที่คุณสามารถดำดิ่งลงสู่ทะเลในเมืองอิเสะและเมืองชิมะกับเหล่าอามะได้

8.พิพิธภันฑ์วัฒนธรรมโอซัทสึอามะสัมผัสวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อามะ

8.พิพิธภันฑ์วัฒนธรรมโอซัทสึอามะสัมผัสวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อามะ
ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีการจัดแสดงเครื่องมือ ชุดคลุม และเอกสารโบราณที่อามะใช้มาตั้งแต่สมัยก่อน นอกจากนี้ยังมีงานศิลปะมากมายอาทิ
เช่น งานประติมากรรม ภาพวาด และภาพถ่ายในหัวข้ออามะ รวมถึงหุ่นอามะขนาดเท่าของจริง นอกจากนี้ คุณยังสามารถสัมผัสประสบการณ์
การจับหอยเป๋าฮื้อโดยใช้แบบจำลอง และสัมผัสถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของอามะที่เต็มไปด้วยความแตกต่างอีกด้วย

9.เพลิดเพลินกับอาหารทะเลและของว่างขณะฟังเรื่องเล่าของอามะและกระท่อมอามะ

9.เพลิดเพลินกับอาหารทะเลและของว่างขณะฟังเรื่องเล่าของอามะและกระท่อมอามะ
"กระท่อมอามะ" เป็นสถานที่ที่เหล่าอามะใช้พักผ่อนโดยล้อมรอบเตาไฟ เปลี่ยนเสื้อผ้าและรับประทานอาหาร

ในพื้นที่โทบะและชิมะ คุณสามารถเพลิดเพลินกับ "การสัมผัสประสบการณ์กระท่อมอามะ" ฟังเรื่องเล่าประสบการณ์ที่ทะเลและการหาปลา
จากอามะในปัจจุบันได้โดยตรง อีกทั้งยังสามารถลิ้มลองรสชาติอาหารทะเลที่หรูหรา เช่น กุ้งมังกร หอยเป๋าฮื้อ หอยซาซาเอะ และของว่างของ
อามะได้

10. สัมผัสประสบการณ์อามะและทัวร์ดำน้ำอิเสะ-ชิมะกับอามะ

10. สัมผัสประสบการณ์อามะและทัวร์ดำน้ำอิเสะ-ชิมะกับอามะ

ที่ "ชิมะโจวากุ" ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะบ้านเกิดของอามะนั้น คุณสามารถเพลิดเพลินกับ "การสัมผัสประสบการณ์อามะ" ทัวร์ดำน้ำที่จะดำดิ่งลงสู่ทะเลในเมืองอิเสะ-ชิมะกับเหล่าอามะที่ประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน และยังสามารถเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงามของเมืองอิเสะ-ชิมะได้อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็เรียนรู้เกี่ยวกับความลับของทะเลและประวัติศาสตร์จากอามะที่รอบรู้เรื่องของทะเลไปด้วยได้

สรุป

ในจังหวัดมิเอะที่ซึ่งวัฒนธรรมอามะหยั่งรากลึก คุณสามารถชม ฟัง และสัมผัสประสบการณ์หาปลาแบบอามะในขณะที่ถูกโอบล้อมด้วยกลิ่นอาย
ของหิน รวมทั้งเพลิดเพลินกับอาหารทะเลสด เราขอแนะนำให้ท่านแวะมาที่จังหวัดมิเอะซึ่งสามารถสัมผัสวัฒนธรรมอามะด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าได้

สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำในบทความนี้